Bảng chấm công từ ngày 1 đến 30 tháng 04-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng ca Tổng
[TN] - Hoàng (1265804316) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK Na 8 16
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK 8
[TN] - Toán (2478616858) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK 8 17
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK 9
[TN] - Nam (612230825) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK 7 15
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK 8
[TN] - Thắng (786032297) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK OK OK OK OK 9 18
Chiều OK OK OK OK OK OK OK OK OK 9
[TN] - Huyền (3381454505) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK OK OK OK OK 8 17
Chiều OK OK Na OK OK OK OK OK OK 9


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ