Bảng chấm công từ ngày 1 đến 31 tháng 03-2021

 

Quay lại tháng trước

 

Tên / ID Ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng ca Tổng
Toán (3657050019) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK Na OK OK Na OK OK 8 18
Chiều OK Na Na Na OK OK OK OK OK Na 10
Nguyễn Nam (3654297764) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK Na OK Na OK Na Na 10 20
Chiều OK OK Na Na OK OK OK OK OK Na 10
Hoàng (1770341282) [ Đăng ký nghỉ] Sáng 0 0
Chiều 0
Thắng (1679448044) [ Đăng ký nghỉ] Sáng OK OK OK OK Na Na Na 7 12
Chiều OK OK OK OK OK 5


- NA = Muộn (1 buổi muộn trừ 1% lương)
- OK = Đúng giờ
- IN = Đã vào những chưa ra
- OFF = Đăng ký nghỉ